O SPOLEČNOSTI


V červnu 2023 se SYSCOM SOFTWARE stal součástí společnosti Aricoma.

alternative

Firma SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. vznikla v roce 1994 transformací ze společnosti SYSCOM s. r. o., která působila na našem trhu od roku 1990. Společnost se zaměřuje na dodávky komplexních řešení v oblasti informačních systémů a dalších IT služeb. Hlavní činností společnosti je vývoj softwaru na zakázku pro státní správu, vývoj a realizace IT řešení na míru podle individuálních potřeb všech klientů ve veřejné i komerční sféře.

Poskytujeme zákazníkům odborné služby na nejvyšší úrovni, aby se jim uvolnil prostor pro jejich hlavní činnost, a vytváříme s nimi vysoce produktivní týmy schopné řešit i nejtěžší úkoly, na kterých stojí jejich úspěchy. Naši odborníci se neustále zdokonalují, sledují nejnovější trendy v oboru, ke své práci využívají nejmodernější technologie.

Tým vedoucích modulů spolu s analytiky a konzultanty neustále sledují a implementují legislativní změny, které zasahují širokou oblast ekonomických agend. Ve spolupráci s uživateli se starají o zvyšování komfortu v oblasti užívání aplikace a o bezpečnost klientských dat.

Ve vyvíjených systémech dokážeme propojit vlastní aplikace s produkty jiných firem, které klient již užívá.

alternative

IS PRO STÁTNÍ SPRÁVU


Aktualizujeme a spravujeme ekonomické systémy pro instituce státní správy.

alternative

MOBILNÍ APLIKACE


Vyvíjíme bezpečné aplikace pro platformy Android a iOS.

alternative

ŘEŠENÍ NA MÍRU


Vytvoříme software na míru vašim potřebám.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY


alternative

Národní sportovní agentura

alternative

Komplexní ekonomický informační systém pro organizační složky státu.
Ministerstvo financí ČR • Generální finanční ředitelství • Celní správa ČR Generální ředitelství cel • Kancelář finančního arbitra • Finanční analytický úřad

alternative

Elektronická spisová služba.
Komplexní řešení pro práci s dokumenty a komunikaci se státní správou

alternative

Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu

alternative

Projekt TREND

CERTIFIKÁTY


Společnost SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. je držitelem certifikátů pro systémy managementu bezpečnosti informací.

VŠECHNY CERTIFIKÁTY

alternative    alternative    alternative    alternative    alternative

PARTNEŘIalternative


Microsoft

www.microsoft.cz


SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. je "solution provider" MSPARTNERSKÉ PROGRAMY


Staňte se i Vy naším certifikovaným partnerem pro vývoj, implementaci a podporu našich informačních systémů.
Získejte příležitost rozvinout své podnikání do oblasti státní správy.

alternative

Systém AVISme v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém Státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE).


CERTIFIKAČNÍ PROGRAM AVIS PARTNER
alternative

Zkratka EDS/SMVS znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.


CERTIFIKAČNÍ PROGRAM EDS PARTNER


KONTAKTUJTE NÁSSÍDLO SPOLEČNOSTI


POBOČKA


alternative