alternative

IRMS

SSW je členem organizace IRMS, sdružující specialisty na problematiku správy dokumentů v České republice. Sdružení je součástí mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně. Na základě příslušnosti k IRMS ve Velké Británii je sdružení oprávněno k udělování osobních certifikátů v oblasti správy a k provádění auditu organizací podle normy BS/ISO 15489.

alternative

ISDOC

ISDOC je formát elektronické fakturace, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". K této deklaraci se 17. 6. 2013 připojila i společnost SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.

alternative

Certifikát NBÚ pro práci s dokumenty v režimu důvěrný a vyhrazený.

Certifikát NBÚ
alternative

Od roku 2006 je společnost držitelem Certifikátu dle ČSN ISO/EC 27001:2014

ČSN ISO/EC 27001:2014
alternative


Od roku 2000 je společnost trvale držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016
ZPĚT