IT systémy si musí poradit

Průběžné zapracování legislativních změn do IT systémů by mělo být samozřejmostí

24. 7. 2013IT systémy si musí poradit

Pro firmy, které realizují speciální IT systémy ve státní správě, by mělo být průběžné zapracování legislativních změn samozřejmostí. Ovšem při vyvíjející se legislativě mohou opakované změny zákonných norem představovat značné komplikace především v procesu vytváření nových systémů.

Firmám obvykle náhlé změny legislativy komplikují harmonogram prací. I pro ty, které již mají s podobnými situacemi zkušenosti, není jednoduché při plném vytížení okamžitě implementovat náhlou změnu s nejvyšší prioritou.
„S takovými situacemi jsme se naučili počítat,“ vysvětluje Ing. Vladimír Němec, prokurista firmy SYSCOM Software (SSW), která má bohaté zkušenosti právě s vytvářením a administrací IT systémů pro státní správu. Z její dílny vyšel systém pro celý resort ministerstva financí, jenž zahrnuje i daňovou a celní správu.
Loňský rok byl pro SSW ve znamení dokončení propojení těchto institucí na Integrovaný informační systém státní pokladny „Náš systém ekonomický informační systém AVISME, který používá rezort ministerstva financí, musí samozřejmě s novým systémem státní pokladny spolupracovat,“ říká V. Němec.
„Byla to poměrně složitá, časově náročná záležitost. Měli jsme sice náskok a zkušenosti z pilotního provozu, ale i tak jsme museli neustále zapracovávat nové a nové změny. Ke konci roku jsme systém aktualizovali podle technického manuálu IISSP číslo 13, což znamená, že celkem třináctkrát došlo k upřesnění zadání,“ vysvětluje prokurista.

Čtyři kroky ke změně

Specialisté společnosti SSW vývoj legislativy stále sledují V případě změny zákona je prvním krokem tak zvaná preanalýza. Jde o nástin toho, k jaké změně došlo, co přináší a stručný popis navazujícího IT řešení. Po souhlasu klienta připravují IT odborníci detailní analýzu – konkrétní popis řešení. „Následně klientovi tuto analýzu prezentujeme, vysvětlíme a očekáváme případné připomínky a posléze schválení,“ uvádí Vladimír Němec.
Po těchto krocích následuje „pilotní verze“. Je z 99% systémově funkční, měla by se v ideálních časových proporcích používat v ostrém prostředí několik měsíců, aby se odstranily případné drobné nedokonalosti. Zároveň v této fázi může klient uplatňovat požadavky na drobné úpravy nebo doplnění systému, které se projevily právě až při provozu pilotní verze. 
Ve finále dostává zákazník distribuční verzi s kompletní odzkoušenou funkčností. 

Pomocný analytický přehled

Příkladem může být proces, jímž se v roce 2012 realizovalo zavedení Pomocného analytického přehledu, kdy podle novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb. musely vybrané veřejné instituce rozšířit stávající výkaznictví o další sadu výkazů pro potřeby Státní pokladny a následně Českého statistického úřadu. Byl to poměrně významný zásah do struktury účetních informací, který bylo nutno zapracovat ve velmi krátké době, neboť vyhláška vyšla až koncem prosince 2011 a od ledna 2012 bylo nutné začít generovat potřebná data v nové struktuře.
Tato změna byla realizována ve všech třech orgánech státní správy rezortu Ministerstva financí – Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel České republiky a vlastního Ministerstva financí, které používají systém AVISME společnosti SYSCOM Software.

Kontaktujte nás

tel.: (+420) 286 582 975
fax: (+420) 286 892 961
e-mail: posta@ssw.cz
Pro registrované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací OK
Partnerské systémy