CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE

Díl 1. Kam bezpečně uložit data

24. 4. 2014CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE

Pojem cloudová řešení, nebo také  cloud computing či cloud hosting se stal běžnou součástí slovníku malých i velkých firem. Ale i pro běžného soukromého uživatele sítě je cloud velmi zajímavou službou.

Cloud může poskytovat výpočetní výkon, přístup k datům nebo aplikacím, nebo může případně sloužit pro ukládání nebo zálohování dat.  Jedná se o sady služeb, které jsou k dispozici v rámci internetu a které existují mimo hardwarovou infrastrukturu uživatele. Uživatelé do cloudu přistupují přes aplikaci na počítači, nebo na mobilním zařízení, nebo přes webové rozhraní cloudové služby v internetovém prohlížeči. Na koncovém zařízení uživatele tak běží pouze internetový prohlížeč, nebo jednoduchý program pro přístup do cloudu, a samotný běh služeb pak obstarávají vzdálené systémy poskytovatele cloudových služeb.

Bezpečnost na prvním místě

Jak již bylo řečeno, každý uživatel využívá cloudové služby pro jiné potřeby.  Někdo k ukládání dat, další pro datové výpočty nebo provádění transakcí a další využívá škálovatelné prostředky cloudu pro hostování virtuálních serverů. Nicméně všechna tato využití mají jeden společný rizikový faktor a tím je bezpečnost dat, neboli úroveň zabezpečení při jejich přenosu z koncového zařízení uživatele do prostředí cloudu.

Tato často diskutovaná otázka bývá jedním z faktorů, který uživatele odradí od využívání cloudových služeb. Ne každý je totiž ochotný citlivé záležitosti, jako daňová přiznání, čísla platebních karet či zdravotní záznamy uložit mimo vlastní zařízení.

Cloud jako úložiště dat

Soukromé osoby nejčastěji využívají cloud jako úložiště dat, zajímají je služby pro přímé ukládání souborů, jako jsou iCloud, DropBox nebo Google Drive. Ty nabízejí ukládání nebo synchronizaci souborů z různých zařízení do prostředí internetu, čili na “cloud”. 

„ Z hlediska uživatele přinášejí tyto služby řadu výhod, soubory jsou například dostupné z jakéhokoliv zařízení a vzhledem k tomu, že soubory uživatele jsou mimo jeho zařízení, i při fatální chybě hardware lze získat zpátky všechna data,“ vysvětluje Miroslav Volek, specialista společnosti SYSCOM Software.

„Na druhé straně je třeba si uvědomit, že uložení nebo synchronizace privátních dat na cloud v podstatě znamená uložení osobních, v mnoha případech velmi citlivých, dat do prostředí, nad kterým uživatel nemá přímou kontrolu. I když si mnozí uživatelé mohou říct, že jejich data nikoho nezajímají, nebo že se ve velkém množství dat na internetu ztratí, poslední kauzy NSA ukazují, že například státní agentury mají připravené postupy, jak k těmto datům přistupovat nebo je efektivně indexovat.“

Podle Volka je účinným řešením jak zabezpečit data uložená na externích cloudových úložištích šifrování ukládaných dat.: „Zkušení uživatelé mohou jednotlivé soubory zašifrovat za pomoci různých utilit a poté je uložit na externí úložiště, nicméně pro většinu uživatelů je praktické využití kryptografie příliš komplikované, aby byli schopní sami soubory zakryptovat a poté znovu dekryptovat. Na trhu však existují aplikace, které prakticky celý proces provedou za uživatele a pro uživatele se tak stává bezpečné uložení souboru na cloud velmi jednoduchou záležitostí.“ Vývojem takové aplikace se právě tým Miroslava Volka zabývá.

 

Výhody a nevýhody uložení na cloud podle IT experta

„Obecně se dá říci, že je funkcionalita všech současných velkých cloudových úložišť podobná, uživatel si pak vybírá podle ceny, nebo podle platformy. Vzhledem k tomu, že některé cloudové služby jsou úzce provázány s určitými operačními systémy, uživatel na Windows raději sáhne po SkyDrive, zatímco uživatel Apple spíš zvolí iCloud, pokud je k dispozici,“ soudí Miroslav Volek.

Podle něj největšími výhodami cloudového řešení jsou:

Synchronizace dat mezi všemi zařízeními.

Firmy nebo jednotlivci neplatí za "nastavování" nebo návrh systému, ale pouze za službu - například pokud si chcete uložit soubory, musíte nakonfigurovat v rámci firemní sítě souborový server, musíte navrhnout operační systém, architekturu služby pro poskytování souborů, zajistit lidské prostředky. To v cloudu neplatí, tam víte, že chcete někam uložit soubor a o infrastrukturu se již předtím postaral poskytovatel služby.

Škálovatelné prostředky jsou největší zbraní cloudů a virtualizací obecně.

Moderní infrastruktura poskytovatele -  protože poskytovatel služby má prostředky na pořízení nejlepšího HW a SW, zároveň šetří peníze vám, protože o nákup nebo obnovu HW se nestaráte, platíte pouze za službu.

Snižují se rizika a náklady spojené s různými katastrofickými událostmi, jako že ztratíte zařízení, vyhoříte nebo vás někdo vytopí, máte všechny data na cloudu, takže tohle Vás netrápí, tady je nutné si uvědomit, že cena dat a znalostní báze firem často převyšuje cenu hmotného majetku firmy.

 

Existují však i nevýhody:

Nemáte data pod kontrolou - pokud dojde k výpadku služby (ačkoli jde pouze o 0.001 šance), nemáte data.

Potřebujete přístup k internetu, když chcete data.

Stát nebo bezpečnostní agentury mohou (a evidentně to dělají) přistupovat za určitých podmínek k vašim datům.

 

BOX:

Plusy a mínusy nejčastěji využívaných služeb

iCloud

+

- Nastavení provede uživatel jednou v rámci OS.

- iCloud podpora je integrovaná ve  většině aplikací od Apple pro iOS i OS X.

- 5GB místa zdarma.

- Dokumentované a relativně snadné API pro vývojáře.

- Dokumenty je možné mít uložené ve více verzích.

-

- Dostupnost pouze v Apple světě.

- Soubory nelze kryptovat heslem.

- Nelze zakládat složky a přesouvat libovolně soubory.

- Nelze vytvořit veřejný odkaz na soubor.

 

Google Drive

+

- Dostupný na všech platformách (Windows, Android, iOS, MacOS).

- 5 GB místa zdarma.

- Dokumenty je možné mít uložené ve více verzích.

- Dokumentované API.

- Možnost organizovat složky / soubory.

- Možnost vytvořit veřejný odkaz na soubor.

-

- Soubory nelze kryptovat heslem.

 

Dropbox

+

- Dostupný na všech platformách (Windows, Android, iOS, MacOS).

- Dokumenty je možné mít uložené ve více verzích.

- Dokumentované API.

- Možnost organizovat složky / soubory.

- Možnost vytvořit veřejný odkaz na soubor.

- Můžete streamovat hudbu nebo video přímo ze storage.

-

- Pouze 2 GB místa.

- Soubory nelze kryptovat heslem.

 

Za zmínku snad stojí ještě Box, který je velmi podobný Dropboxu , ale soubory lze kryptovat heslem.

 

V příloze tabulka porovnání jednotlivých cloudových úložišť

 

Příště:

Jaká data ukládat na cloudu a jak je zabezpečit

Kontaktujte nás

tel.: (+420) 286 582 975
fax: (+420) 286 892 961
e-mail: posta@ssw.cz
Pro registrované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací OK
Partnerské systémy