EDS/SMVS

Partnerské systémy

Zkratka EDS/SMSV znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

Systém je zaměřen na zkvalitnění, zpřehlednění a usnadnění rozhodovacích, řídících a kontrolních procesů programového financování. (Více informací o systémech pro státní správu naleznete zde.)

EDS/SMVS je víceúrovňový systém, jehož činnost spočívá v propojení všech jednotlivých složek dané organizace a ve vzájemné výměně dat mezi rezortem a MF. Řešení v současné době předpokládá tři úrovně (Ministerstvo financí ČR – kapitoly /rezorty – organizační složky státu, nebo právní subjekt), je však možné jej aplikovat na libovolnou organizační strukturu.

Systém se řídí platnou legislativou - novelou vyhlášky č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku), která ovlivňuje systém finančního plánování a řízení realizace programů reprodukce majetku SR.

Představovaný aplikační systém je vlastním produktem společnosti SYSCOM Software, spol. s r. o. a proto může být flexibilně  upravován podle nových nároků klienta i aktuálních změn v legislativě.

Hlavní cíle systému EDS/SMVS

Hlavní funkce systému EDS/SMVS

Hlavní vlastnosti systému EDS/SMVS

Hlavní cíle systému EDS/SMVS

 • Jednoznačně vymezit typy výdajů, které musí být vedeny v programovém financování.
 • Sjednotit procesy řízení projektů (akcí) v programovém financování se zákonem č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.
 • Transformace současné dokumentace programů na cílově orientované rozpočtování.
 • Úprava metodiky umožňující bezproblémové uvolňování finančních prostředků na projekty kofinancované z fondů EU.
 • Úprava metodiky a systému v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., týkající se rezervních fondů.
 • Možnost vydávání řídicích dokumentů v Kč nebo v jiné měně.
 • Příprava budoucích modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny - IISSP.

Hlavní funkce systému EDS/SMVS

 • Správa centrálních číselníků – závazné kódy.
 • Evidence a aktualizace projektů (akcí) státního rozpočtu.
 • Správa investičních a neinvestičních finančních požadavků a zdrojů financování.
 • Legislativně závazné výstupní sestavy.
 • Souhrnné výstupní sestavy pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
 • Výstupy do jiných aplikací - MS Excel, MS Word.
 • Zpracování finančních limitů na financování projektů (akcí).
 • Zpracování investiční a neinvestiční bilance.
 • Evidence a vydávání rozhodovacích a řídících dokumentů.

Hlavní vlastnosti systému EDS/SMVS

Instalace – certifikované komponenty.

Uživatelem definovatelný systém rolí, přístupových práv a viditelnosti:

 • práva lze definovat až na položky formuláře,
 • práva lze definovat na všechny položky menu,
 • práva lze definovat na jednotlivé sestavy,
 • každému uživateli je možné přiřadit pouze určitý výsek viditelnosti dat.

Automatické logování všech změn v datech, možnost napojení na externí autorizační systém.
Zapouzdřené databázové objekty a šifrování uložených dat.
Zabezpečení: Možnost použití protokolu HTTPs.
SSL, volitelné 128 bitové šifrování pomocí certifikátů.
Programovací jazyky: C#
Použité technologie: .NET Framework, ASP.NET, .NET Remoting, Web services.
DB: MS SQL Server 2008 R2 a 2012
Serverové operační systémy: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2008 SP2
Klientský operační systém: MS Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1
Webový prohlížeč: IE 6.0 a vyšší.

Kontaktujte nás

tel.: (+420) 286 582 975
fax: (+420) 286 892 961
e-mail: posta@ssw.cz
Pro registrované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací OK
Partnerské systémy