Spolupráce firmy SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o a Fakultní nemocnici Královské vinohrady

Moderní technologie umožňují pokrok i v multidisciplinárním přístupu

3. 3. 2017Spolupráce firmy SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o a Fakultní nemocnici Královské vinohrady

 

Lékaři na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze už nemusí kvůli fotografiím popálenin pacientů čekat na profesionálního fotografa, ale mohou si je pořizovat sami mobilním zařízením.  Díky aplikaci české společnosti Syscom software se pak snímky budou moci zašifrovat a uložit do pacientovy složky na zabezpečeném serveru. I tak může vypadat elektronizace tuzemského zdravotnictví.

V případě popálenin hrají na rozdíl od řady jiných oborů fotografie velmi důležitou roli. S jejich pomocí mohou lékaři s velkou přesností určit, o jak závažný případ jde, jak je popálenina lokalizovaná či hluboká, ale i jaké léčby bude zapotřebí. Nový systém navíc bude posunovat medicínu dále tím, že zefektivní multidisciplinární přístup, který je právě v případě popáleninového lékařství klíčový. Fotodokumentace těchto úrazů také často slouží jako podklad pro policejní vyšetřování nebo pro pojišťovny.

„V popáleninové medicíně je fotodokumentace velice důležitá, umožňuje posoudit vývoj léčby, další strategii chirurgického postupu a představuje možnost se k jednotlivým fázím léčby vrátit v případě opakovaných operací pro jizevnaté deformity.“ vysvětluje MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (KPM FNKV). Klinika slouží jako popáleninové centrum se spádovou oblastí celých Čech a zabývá se těmi nejtěžšími popáleninami u dětí i dospělých. Právě zde nyní ověřují modelovou aplikaci, kterou klinice věnovala společnost Syscom.  Do té doby bylo pořizování dokumentačních snímků vázáno na přítomnost profesionálního fotografa, který má však s klinikou smlouvu jen na částečný úvazek. Nyní se věnuje jen zásadním snímkům, které vyžadují profesionální provedení, např. co nejvěrnější zachycení barev z důvodu publikací a odborných prezentací.

Moderní přístupy multidisciplinárního týmu

„Pacienty jsme fotili již dříve. Nyní jsme ale díky digitálním fotografiím v možnosti nejen jejich presentace, ale i archivování a zabezpečení, pokročili mnohem dál,“ hodnotí přínos systému přednosta Zajíček. Jak říká, pro kolektiv lékařů při velké vizitě je obtížné určit, jak zranění pod obvazy vypadá a velká vizita u lůžka pacienta bývala tedy často spíše formální záležitostí. „Pacienty proto v průběhu léčby, při operacích či při pravidelných každotýdenních převazech fotíme. Každé úterý pak probíhá tzv. velká vizita bez pacienta, kde ošetřující lékař ostatním kolegům pomocí podrobné fotodokumentace, kterou promítá na obrazovku, popisuje stav nemocného. V rámci multidisciplinárního týmu se pak nad těmito snímky – ne nad pacientovým lůžkem, což může být z hlediska přenosu infekce či kvůli zabezpečení úniku citlivých informací často nevhodné domlouváme o dalším postupu. Uvedená  aplikace nám bude usnadňovat  práci a velkými vizitami neobtěžujeme soukromí pacienta,“  dodává lékař.

Součástí multidisciplinárního týmu je vedle chirurga i intenzivista, internista, pediatr, nutriční a rehabilitační terapeut, mikrobiolog, psycholog a střední zdravotní personál. Prostřednictvím rozvoje moderních informačních technologií v medicíně nad aktuálními detailními snímky popálených ploch pacienta mohou všichni diskutovat o tom, jak na tom pacient je a plánovat další postup léčby. „Každý se může interaktivně vyjádřit k dalšímu postupu a diskuse probíhá po všech stránkách. Trochu jsme tedy změnili pohled na vizity i na dokumentaci. Pacient má i nadále dvakrát denně vizitu s ošetřujícím lékařem, který s ním pracuje jako doposud. Multidisciplinární přístup je právě u popálenin zásadní, protože o pacientovi často rozhoduje řada věcí, nejen to, v jakém stavu jsou popálené plochy, ale i jak se cítí psychicky, jak vypadá mikrobiologicky, jak probíhá jeho rehabilitace, nutrice, jaká je jeho budoucnost, sociální situace atd.,“ vysvětluje MUDr. Zajíček s tím, že aby se všichni odborníci takto shromáždili nad lůžkem pacienta a diskutovali, až tak úplně možné není.

 Bezpečnost systému je prioritou

Na klinice je minimálně šest míst (např. příjem, ambulance, dva operační sály, převazové oddělení), kde se pacient ocitá, a kde dochází k manipulaci s popálenými plochami. Právě díky mobilní aplikaci budou moci nyní lékaři pomocí tabletů, nebo mobilních telefonů udělat potřebný snímek.  Výhoda podle nich spočívá, v tom, že systém bude rychlý, jednoduchý, praktický.  Zároveň je  velmi bezpečný a pořízená fotka bude okamžitě  zakryptována  a na základě kódu poputuje do systému, kde se u daného pacienta automaticky uloží.

K faktu, že budou fotografie zabezpečeny proti zneužití se má do budoucna připojit i další výhoda. Společnost Syscom plánuje vyvíjet systém tak, aby bylo možné fotografie zařazovat přímo do nemocniční databáze a pak archivovat v rámci nemocničních systémů.

„Prohlížet snímky a manipulovat s nimi bude možné pouze přes server, ke kterému  bude  několik úrovní přístupových oprávnění. Po přihlášení do aplikace prostřednictvím internetu uvidí lékař nejen fotografie v časové posloupnosti, ale i „detail pacienta,“ ve kterém má všechny údaje o něm.

Výhodou ověřovaného modelového systému je to, že lékaři se budou moci vracet zpět a porovnávat stav nemocného.  To můžeme nyní jen velmi omezeně, data o pacientovi jsou sice archivována, ale úložiště nebylo efektivně řešené a přístupné.

Po stránce uživatelských vlastností  a bezpečnosti pacientských dat   se bude jednat  o revoluční přístup,“ zdůrazňuje MUDr. Zajíček.

Oproti stávajícímu systému, kdy se data složitě stahují na různá úložiště a pak se v nich obtížně hledá, je tak nově vyvíjená modelová aplikace obrovským krokem vpřed.

 Budoucnost? Rozšíření i do záchranného systému

„Věříme, že systém bude  fungovat, a bylo by výborné, kdyby do budoucna mohl být rozšířen i pro záchranný systém, který by to velice kvitoval. Prospělo by to pacientům i lékařům jak u nás na klinice, tak těm, kteří zajišťují před transportem pacienty na specializované pracoviště. Ušetřilo by to i finance,“ je přesvědčen přednosta. Kdyby tento systém totiž mohli používat lékaři záchranné služby, kteří z celých Čech posílají vážné případy, často vrtulníky, bylo by možno např. popálené dítě vyfotografovat a jednoduchou cestou kryptované snímky poslat specialistovi. Ten by prostřednictvím mobilního telefonu byl schopen okamžitě stav vyhodnotit a instruovat kolegy v místě nehody. Již v době převozu by pak mohl zabezpečit potřebný tým i operační sál, včetně např. nastavení potřebné teploty na operačním sále nutné k ošetření dětí nejmenších věkových skupin náchylných k podchlazení.  Ale i naopak, dalo by se zamezit příjmům, kdy je pacient lékaři prvního kontaktu špatně vyhodnocen a zbytečně převážen vrtulníkem na specializované pracoviště. „Mohly by se tak ušetřit finance, snížit rizika spojená s transportem ale i umožnit použití vrtulníku, který právě třeba naléhavě potřebuje někdo jiný,“ vysvětluje MUDr. Zajíček. Rozšíření a další vývoj systému ještě chvíli potrvá, jelikož jde zatím o model a  lokální záležitost, který bude třeba testovat, zkusit jak funguje na různých sítích, zabezpečit kvalitní přenosy fotek atd. Zapotřebí tedy bude nejen další vývoj systému ale hlavně finance.

Kontaktujte nás

tel.: (+420) 286 582 975
fax: (+420) 286 892 961
e-mail: posta@ssw.cz
Pro registrované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací OK
Partnerské systémy